Huszonhét éve Magyarországon (201602)

Jelentős évforduló családunk életében 1989 február 11. Ezen a napon települtünk át Magyarországra. Azóta eltelt 27 esztendő, ami több mint egy emberöltőnyi idő! Az elmúlt 2-3 évben kikértük az egykori „szekuritáte” (állambiztonság) irattárából néhány családtagunk ügyirat-csomójának a

Elutazás előtti figyelmeztetésünk (1. rész)

másolatát. Ez mintegy 2000 oldalnyi dokumentum. Ezek nem tartalmazzák a titkos besúgók írásos jelentéseit, de a tartótisztek által lejegyzett formában mégiscsak ott szerepelnek az iratok között. Az esetek többségében a besúgok, kapcsolattartók és a feljelentők fedőnévvel szerepelnek, de néhány esetben nem volt nehéz következtetni kilétükre, bár a valós

Elutazásunk előtti figyelmeztetésünk (2. rész).

neveket többnyire kitakarták. Egyébként írásos ígéretet kaptam, hogy az illetők valódi neveit is később megkaphatom (deconspirare). Nem biztos, hogy igényt tartok rá, mert megdöbbentő dolgok derülhetnének ki.

A szigorított vámvizsgálat elrendelése

Csatolok néhány jellemző dokumentumot, melyek 27 évvel ezelőtt készültek. Ezek nem sértenek se kegyeleti, se személyiségi jogokat. A másolatok kiadásakor egyébként se köteleztek titoktartásra. Ezekből kiderült, a szekusok elrendelték, hogy a határátlépéskor szigorúan ellenőrizzenek bennünket,

Javaslat a rám vonatkozó dosszié lezárásáról

bár szinte semmilyen csomagot sem vihettünk magunkkal. Talán attól tartottak, hogy az „aranykor” aranyát és legféltettebb titkait fogjuk kicsempészni. A vámosok és a határőrök a kapott utasítást teljesítették, de persze nem találtak semmit.
Ami érdekesség, hogy bár hivatalosan lezárták a dossziénkat, mégis elrendelték a megfigyelésünk folytatását még az áttelepülésünk után is. Tették is ezt talán egészen az 1989-es romániai, decemberi eseményekig.

Megfigyelésem folytatása Magyarországon is

Erről tanúskodik a szeku főnökének a 60. oldalra írt széljegyzete: „Apreciez reactia ca foarte buna. Masura a avut efect. Sa urmarim in contnuare”. Tehát folytatták a megfigyelésünket még Magyarországon is. Ennek van is nyoma, mert az iratokban szerepel, hogy melyik városban lakunk, hol dolgozunk, kikkel érintkezünk. stb. Vajon kiktől kaptak információt?
Arra az esetre, ha Magyarországon lejárató tevékenységet folytatnánk Románia ellen, az oldal második részében ott van a kilátásba helyezett retorzió is. Akkor szóban is emlékeztettek arra, hogy tanácsos lesz jól viselkedni, mert szüleink, testvérem, rokonaink, barátaink továbbra is ott maradtak Romániában!