„Román” párt a magyar parlamentben? (2012.08)

2012. július 5., csütörtök

A hazai és határon túli írott és elektronikus sajtót bejárta az a hír, miszerint az RMDSZ kis parlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) legutóbbi, marosvásárhelyi ülésén Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke felvetette, hogy hozzanak létre egy Magyarországon bejegyzendő határon túli pártot. Szabó ezzel az ötletével bizonyára igyekezett visszavágni Kövér Lászlónak, amiért olyan erdélyi kampánykörúton vett részt, ami szerinte rontotta a magyarság választási esélyeit. A „határontúli” jelzőből csak közvetett módon lehet arra következtetni, hogy ha netán létre is jönne egy ilyen párt, az melyik magyarországi politikai oldalt támogatná.   Szerintem, ha ez a kezdeményezés az RMDSZ vezető testültében hangzott el, nem lehet kétséges, hogy csakis az MSZP érdekeit szolgálná. Ugyanakkor ezt cáfolandó, az MSZP-közeli ATV június 3-i Fórum műsorában a betelefonálókat arra kérték, hogy fejtsék ki véleményüket a „Román párt a magyar parlamentben” címen ajánlott témáról.  Ez pedig nem más, mint az erdélyi magyarság ismételt „lerománozása”, amihez már hozzászokhattunk. Tapasztalatból tudom, hogy erre nagyon fogékonyak a kádári időkben szocializálódott, idősebb korosztálybeli MSZP szimpatizánsok. A műsorvezető természetesen abba az irányba igyekezett terelni a „szocialista” érzelmű hozzászólásokat, hogy a „románok” bekerülése a magyar parlamentbe csakis a Fidesz érdekeit szolgálná, ami nyilvánvalóan a nézők megtévesztésére alkalmas vélemény.  
Természetesen az SZKT-ban elhangzott kezdeményezésnek nagy visszhangja volt az erdélyi magyar sajtóban is (pl. a kolozsvári Krónikában megjelent  Magyarországi pártot hozna létre az RMDSZ és a nagyváradi Reggeli Újság  ugyancsak július 7-i, számában közölt A határon túliak közös pártja mozgósító erő lehetne c. cikkek). De vita zajlott erről a hírportálok fórumain és a Facebook-on is. A Krónikában megjelent cikk kommentjei közül nagyon találó az alábbi mondat: Ja, majd lenne egy második mszp – emszp (erdelyi magyar szoci part).” – (Zrinyimiklós bejegyzése). Röviden magam is hozzászóltam a Facebookon a következő bejegyzéssel: Ha egyáltalán lesz ebből az elképzelésből valami, az egy olyan, segédcsapat szerepet betöltő MSZP-kreatúra lesz, mint amilyen a Kupa-féle Centrumpárt volt 2002-ben. Senki se gondolta komolyan, hogy majd bejut a parlamentbe, de azért annyi szavazatot elvett a jobboldaltól, ami elég volt ahhoz, hogy a szoclib oldal győzzön és 8 év alatt csődbe vigye az országot.”
A budapesti, inkább a magyar baloldalhoz köthető  A Political Capital elemzésében ezzel kapcsolatban kifejti, „erősen kétséges”, hogy megvalósul-e a Magyarországon bejegyzendő, határon túli párt ötlete, de az biztos, hogy „minden érintett komoly mérlegelésbe kezd arra az esetre, ha mégis lesz belőle valami”.   Mint már jeleztem,ez a párkezdeményezés engem a 2002.évi választások előtt a Kupa Mihály által alapított Centrum Párt esetére emlékeztet. Akkor többek között a következőket írtam erről: „Felvetődik a kérdés, mennyire jogos a Centrum Párt név, ha az a politikus, aki már megválasztása előtt földön és vízen (lásd: médiahajó) egyaránt a polgári kormányt szapulja, elnyerve ezzel a balliberális ellenzék alig titkolt szimpátiáját?  ….. Mindebből nem nehéz arra következtetni, hogy a mérleg nyelvének szerepét betölteni szándékozó párt merre kíván majd billenni, illetve kivel lépnének majd koalícióra.  (lásd: Demokrata 2002/11 száma: Segédcsapat a centrumból?)
Ma már kevesen tudják, hogy egy Magyarországi Erdélyiek Pártjának (MEP) megalapítására már korábban is történt próbálkozás. Az Erdélyből áttelepültek lapjának, az Átalvető-nek 1995.évi 15. számában Kihívás és lehetőség címmel indult már ilyen kezdeményezés. Erről a pártalapítási kezdeményezésről a lap 1995. decemberi számában (7 – 11 oldalak) egy vitafórumot közölt, melyben magam is elleneztem ezt a kezdeményezést. Igaz, egy ilyen párt akkor még csak az áttelepültek szavazataira támaszkodhatott volna. Ma már más a helyzet, mert a magyar állampolgársággal is rendelkező külhoni magyarok közel félmilliós tömege választójogot is kapott, ami felértékeli az ő szavazataikat. Vagyis nagy a kísértés. Szerintem a pártalapítás kezdeményezése most sem több egy megtévesztő politikai manővernél, mert egy Erdélyi Magyar Párt is annyira lenne jobboldali, mint amennyire az RMDSZ is az, melynek vezető tisztségviselője  maga a kezdeményező is. Valójában az új párt is az MSZP segédcsapatának a szerepét lenne hivatott betölteni, vagyis többnyire a magyarországi jobboldallal szimpatizáló külhoni magyar állampolgárok szavazatinak elvonását a Fidesz-KDNP-től.
Abban a kukában pedig, ahová a Kupa-féle Centrumpárt került, még maradt üres hely.