Mikor omlik össze? (2012.04)

2012. február 22., szerda

Legelső bejegyzésemet azzal fejeztem be, hogy „A közeli hónapok során jelentős változások következhetnek be. A közép-európai országok szorosabb együttműködésére nagy szükség lesz a jövőben, függetlenül attól, hogy komolyan felmerül-e vagy sem az unióból való kilépésünk kérdése”. A legutóbbi hetek eseményei arra utalnak, hogy aligha következhet be Magyarország kilépése az Unióból. Sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy előbb az Unió fog összeomlani, már csak az a kérdés, hogy mikor.Gyakran hallani annak a történelmi ténynek a felemlegetését, hogy több száz évre visszatekintve, a Magyarországot támadó mindegyik birodalomnak végső sorsa az összeomlás volt. A történelmet csak „műkedvelő” szinten ismerő, és a politika iránt is csak az átlag műszaki értelmiségitől elvárható mértékben érdeklődő polgárként felmerült bennem az a kérdés, hogy mikor következhet be az Unió összeomlása?  Távol áll tőlem, hogy ezt kártyából, vagy üveggömbből próbáljam megjósolni. A módszernek, amihez folyamodtam,  nincs semmilyen tudományos alapja, az nem több, mint játék egy gondolattal, a korábbi történelmi periódusoknak a közeli jövőbe történő kivetítése. Műszaki nyelven fogalmazva amolyan extrapolálás. Az Európai Unió is úgy viselkedik, mint egy birodalom. Ezt nem én, hanem az egykori szovjet polgárjogi harcos, a ma Nyugaton élő Vlagyimir Bukovszky úgy fogalmazta meg, hogy „az Európai Unió egy olyan monstrum, amely a régi szovjet modell nyugati köntösbe öltözött változata”. Azt már én teszem hozzá, hogy akkor sorsának végső beteljesülése olyan lesz, mint amilyen a birodalmaké volt.Három olyan egykori birodalom létezett az utóbbi néhány száz évben, amely rátámadt Magyarországra, majd ezt követően történelmileg aránylag rövid idő multán megszűnt létezni.Az Ottomán Birodalom rátámadt Magyarországra és foglalta el annak nagyobbik részét. A mohácsi vésztől a birodalom tulajdonképpeni megroggyanásáig nagyjából 160 év (1526 – 1686) telt el. A következő, Magyarországot leigázó birodalom a Habsburg Birodalom volt. Az osztrák uralom 1948-at követően nagyjából fele annyi ideig tartott, mint a török uralom. A harmadik olyan világbirodalom, amelynek agressziója kimondottan Magyarország ellen irányult (1956-ban), a Szovjetunió volt. A szovjet uralom időtartama ugyancsak megfeleződött az előbbi, Habsburg-uralom időtartamához képest (1956 – 1990). Na mármost, ha ezt a „törvényszerűséget” az Európai Unióra vonatkozóan kivetítjük a jövőre, akkor az idei évben bekövetkezett „agressziót” követően ez a megszállás tovább feleződik, vagyis mintegy 17 évig fog tartani. Ezek szerint az Unió összeomlása 2012 + 17 = 2029. évre tehető. Sajnos ez még így is nagyon hosszú idő.Bárcsak ez a spekuláció ne lenne igaz, és az összeomlás már előbb bekövetkezne. De hogy biztosan be fog következni, abban már szinte senki sem kételkedik. Aki megéri, majd meglátja.